Stikkord: polio

  • Aktuelle utfordringer i smittevernet

    Aktuelle utfordringer i smittevernet

    – Smittevernberedskapen må utvikles i Norge og globalt. Dette var et hovedbudskap da Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, holdt foredrag for spesialistkandidater i samfunnsmedisin 9. september 2014.

  • Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

    Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

    I dag 5. mai 2014 erklærte WHO at den økte spredningen av poliovirus i 2014 er en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse i henhold til Det internasjonale helsereglementet, som er en slags internasjonal smittevernlov. Dette er den første slike erklæring siden svineinfluensapandemien i 2009.