Stikkord: risikovurdering

 • Koronavirusepidemien vil ramme Norge

  Koronavirusepidemien vil ramme Norge

  Legene har en nøkkelrolle i å begrense skadevirkningene av det nyoppdagede viruset med utspring i Kina.

 • Gale hunder og snille barn

  Gale hunder og snille barn

  Rabies er hundre prosent dødelig, men også hundre prosent forebyggbar. Dessverre dør det hvert kvarter et barn av rabies.

 • Viruset fra jungelen

  Viruset fra jungelen

  Det nye ebolautbruddet i Kongo blir trolig stoppet på et par måneder, men kan også utvikle seg til en katastrofal epidemi.

 • Trygt blod – også i framtida

  Trygt blod – også i framtida

  Helsedirektoratet vil oppheve forbudet mot blodgivning for menn som har hatt sex med menn. Endringen er uklok og korttenkt fordi den ikke tar hensyn til framtidas smittestoffer.

 • Kritisk til statlig Ebola-plan

  Kritisk til statlig Ebola-plan

  Planen bygger ikke på en risikovurdering, behovet for en plan er uklart, og planens innhold er i stor grad overflødig. Dette er hovedkritikken fra epidemi mot Helsedirektoratets utkast til nasjonal beredskapsplan mot Ebola-sykdommen.

 • Ebola, epidemier og risiko

  Ebola, epidemier og risiko

  – Risikovurdering kan bidra til god kommunikasjon om og god bekjemping av epidemier. Risikovurdering ved epidemier er noe forskjellig fra vurdering av andre hendelser. Dette var hovedbudskapet i Preben Aavitslands foredrag ved Samfunnssikkerhetskonferansen 2015 i Stavanger 7. januar 2015.

 • Skremsler til pandemivaksinasjon?

  Skremsler til pandemivaksinasjon?

  Forsøkte helsemyndighetene i 2009 å skremme folk til å vaksinere seg mot svineinfluensa ved å overdrive faren ved pandemien? Denne påstanden dukker stadig opp, men er nå grundig parkert i en debatt i Tidsskrift for Den norske legeforening.

 • Hvordan lage en god helseberedskapsplan?

  Hvordan lage en god helseberedskapsplan?

  – Beredskapsplanen skal være et arbeidsdokument under krisen. Generelle utviklingstiltak innen beredskapen skal inn i andre planer, ikke i beredskapsplanen. Dette var et hovedbudskap da Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, innledet på det årlige smittevernmøtet for kommuneoverleger og annet helsepersonell i Agder 11. juni 2014.

 • Ny influensa, nå igjen?

  Ny influensa, nå igjen?

  Den 31. mars ble verden klar over at et nytt influensavirus kalt H7N9 hadde tatt livet av to pasienter i Kina mens én var kritisk syk. Siden da har over 110 kinesere fått påvist denne influensaen, og over 20 av dem er nå døde. Tallene stiger for hver dag.