Stikkord: vaksinasjon

 • Viruset fra jungelen

  Viruset fra jungelen

  Det nye ebolautbruddet i Kongo blir trolig stoppet på et par måneder, men kan også utvikle seg til en katastrofal epidemi.

 • Tvang til vaksinasjon er dåres tale

  Tvang til vaksinasjon er dåres tale

  Kulturredaktøren vil påby et fantastisk gode som 19 av 20 helt frivillig takker ja til. Hun risikerer å ødelegge vaksinasjonsprogrammet.

 • Meldinger om meslinger

  Meldinger om meslinger

  Utfordringene med meslinger og vaksinasjonsmotstand krever andre svar enn panikk og påbud.

 • Vaksinasjon – historien om det som ikke skjedde

  Vaksinasjon – historien om det som ikke skjedde

  Orker vi tanken på en verden uten vaksiner mot poliomyelitt og meslinger? Vil våre kolleger i 2035 orke tanken på en verden uten vaksine mot HIV-infeksjon og malaria?

 • Villig vaksinasjon

  Villig vaksinasjon

  Kampen mot meslinger bør baseres på smittevernlovens prinsipp og på kunnskap. Da hører ikke påbudt vaksinasjon med, heller ikke for marginale vaksinasjonsnektere.

 • Aktuelle utfordringer i smittevernet

  Aktuelle utfordringer i smittevernet

  – Smittevernberedskapen må utvikles i Norge og globalt. Dette var et hovedbudskap da Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, holdt foredrag for spesialistkandidater i samfunnsmedisin 9. september 2014.

 • Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

  Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

  I dag 5. mai 2014 erklærte WHO at den økte spredningen av poliovirus i 2014 er en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse i henhold til Det internasjonale helsereglementet, som er en slags internasjonal smittevernlov. Dette er den første slike erklæring siden svineinfluensapandemien i 2009.

 • Norge i 2214

  Norge i 2214

  Grunnlovsmagasinet er et festmagasin i anledning grunnlovsjubileet. I magasinet er Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, og andre fagpersoner utfordret til å beskrive Norge om to hundre år. Her er hans «epidemiske» bidrag.

 • Refser Prioriteringsrådet om rotavirusvaksinasjon

  Refser Prioriteringsrådet om rotavirusvaksinasjon

  Etter at helseminister Jonas Gahr-Støre har vurdert Prioriteringsrådets begrunnelse for å fraråde rotavirusvaksine i det norske vaksinasjonsprogrammet, har han nå bedt Rådet se på saken på ny. – Riktig beslutning, kommenterer Preben Aavitsland, leder for epidemi, som nå refser Prioriteringsrådet i et brev.

 • TV2 om rotavirusvaksinasjon og inhabilitet

  TV2 om rotavirusvaksinasjon og inhabilitet

  Prioriteringsrådet gikk mot at norske barn skal tilbys vaksine mot rotavirusdiare, slik Folkehelseinstituttet anbefalte. Nå skal saken avgjøres av Helse- og omsorgsdepartementet. De to ledende embetsmennene der, Bjørn-Inge Larsen og Geir Stene-Larsen, var tidligere leder og nestleder for nettopp Prioriteringsrådet da det behandlet saken. Inhabilitet?

 • Skal ikke barnediaré forebygges?

  Skal ikke barnediaré forebygges?

  Leger og sykepleiere står klare i akuttmotaket og lytter til sirenene som nærmer seg. Ambulansen har hentet 10 måneder gamle Jostein hjemme på gården mange mil unna. Fastlegen hadde sett til Jostein for andre gang og tatt en rask avgjørelse. Vanntynne diareer og oppkast hadde på kort tid g jort Jostein kraftig uttørret. Den ellers…