Stikkord: WHO

 • Ebola at the World Health Assembly – a recap

  Ebola at the World Health Assembly – a recap

  The World Health Assembly 2015 passed a very important and wide-ranging resolution on the Ebola epidemic. Here is the background.

 • Ebola-epidemien er allerede en katastrofe

  Ebola-epidemien er allerede en katastrofe

  Ebola-epidemien i Vest-Afrika vil bli mye verre. Skal epidemien stoppes, trengs flere titalls sykestuer og tusenvis av helsepersonell.

 • The Ebola epidemic is already a catastrophe

  The Ebola epidemic is already a catastrophe

  The Ebola epidemic in West Africa will become much worse. Tens of treatment centres and thousands of health care workers are needed to stop the epidemic.

 • Ebola og de andre sykdommene

  Ebola og de andre sykdommene

  Forrige uke kom de første påpekningene av at ebola påfører Afrika en liten sykdomsbyrde sammenliknet med mange andre infeksjonssykdommer.

 • Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

  Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

  I dag 5. mai 2014 erklærte WHO at den økte spredningen av poliovirus i 2014 er en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse i henhold til Det internasjonale helsereglementet, som er en slags internasjonal smittevernlov. Dette er den første slike erklæring siden svineinfluensapandemien i 2009.

 • Challenges in IHR implementation

  Challenges in IHR implementation

  The International Health Regulations (2005) is a good instrument for global health preparedness. Donor countries will find in the IHR many reasons for and ways to investing in public health systems. These were the messages in Preben Aavitsland’s presentation to an international audience at a meeting at the Norwegian Institute of Public Health on December…

 • Unødvendig og uforsvarlig antibiotikabruk?

  Unødvendig og uforsvarlig antibiotikabruk?

  – Behandlingseffekten og de indirekte effektene av antibiotikabehandling må veies mot bivirkningene og de økologiske virkningene, sa Preben Aavitsland, daglig leder i epidemi, i dette foredraget på Helsedirektoratets antibiotikaseminar den 18. november 2013.

 • Aavitsland utnevnt til WHOs ekspertliste

  Aavitsland utnevnt til WHOs ekspertliste

  Leder for epidemi, Preben Aavitsland, har akseptert en invitasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om å stå på en beredskapsliste med eksperter som kan gi råd til WHOs generaldirektør om håndteringen av akutte, internasjonale folkehelsetrusler eller om funksjonen av Det internasjonale helsereglementet (IHR).

 • WHO convenes Emergency Committee for MERS

  On July 5, WHO announced that the organization is appointing an Emergency Committee under the International Health Regulations (IHR) for the Middle East Respiratory Syndrome (MERS). This is the first such committee to be appointed since the committee for Swine Flu in April 2009.

 • Ny influensa, nå igjen?

  Ny influensa, nå igjen?

  Den 31. mars ble verden klar over at et nytt influensavirus kalt H7N9 hadde tatt livet av to pasienter i Kina mens én var kritisk syk. Siden da har over 110 kinesere fått påvist denne influensaen, og over 20 av dem er nå døde. Tallene stiger for hver dag.